Nejlevnější způsob vytápění elektrickou energií.


Tepelná čerpadla jsou zařízení, která slouží k přeměně tepla z jednoho média na jiné za účelem vytápění či chlazení prostoru. Tepelná čerpadla využívají energii ze vzduchu, vody nebo země a pomocí kompresoru a chladicího média přenáší teplo do místnosti.

Druhy tepelných čerpadel,  vzduch-voda, voda-voda, země-voda nebo vzduch-vzduch.

Instalace:

Při instalaci tepelného čerpadla je důležité zajistit správné umístění zařízení, správné propojení s topením a ohřevem vody, a také správné propojení s elektrickou energií. Při instalaci je rovněž důležité zajistit dostatečnou izolaci potrubí a provést případné úpravy v systému topení a ohřevu vody.

Revize:

Revize tepelných čerpadel by měly být prováděny pravidelně podle doporučení výrobce a odborníka. Během revize se kontroluje stav zařízení, čistí se filtry a ventilátory, provádí se testování funkčnosti a ujistí se, že zařízení funguje bez problémů a bezpečně.

Nabízíme kompletní instalace tepelných čerpadel našimi zkušenými techniky, kteří vám pomohou vybrat to nejefektivnější díky naší široké nabídce.