Důležitý pravidelný proces, kterým se kontroluje správný provoz a bezpečnost těchto zařízení.


Provoz a povinnost provádět kontroly klimatizačních systémů, tepelných čerpadel, obsahující alespoň 3kg fluorovaných skleníkových plynů upravuje zákon č. 73/2012 Sb., kde jsou zahrnuty i případné sankce. Zákon stanovuje provádět kontroly těsnosti podle lhůt, které jsou obsaženy v nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

  • Revize klimatizací je důležitá nejen kvůli zajištění optimálního chodu zařízení, ale také kvůli ochraně životního prostředí a zdraví obyvatel. Správně fungující klimatizace může snížit energetickou náročnost budov a tím i emise skleníkových plynů.
  • Během revize se kontrolují filtry, ventilátory, chladiče, regulátory tlaku a teploty, čištění a případné úpravy. Provádění pravidelné revize klimatizačního zařízení může zlepšit jeho energetickou účinnost a prodloužit jeho životnost.
  • Díky revizi se mohou odhalit možné závady nebo poruchy, které by mohly vést k nepříjemným situacím nebo dokonce ke zdravotním problémům.
  • Zajistíme pro Vás celkovou revizi s vedením evidenčních knih.
  • Dodržujeme legislativní předpisy a disponujeme všemi potřebnými certifikáty.