Všechny úkony spojené s instalací, servisem, nebo revizí jsou v souladu s legislativou, úsporou a 100% funkčností zařízení.