Servis klimatizačních zařízení je důležité provádět nejen z důvodů záručních, ale i z důvodů ekonomických, zdravotních a ekologických.

Zanesené filtry a tím vzniklé problémy mohou vést až ke zničení klimatizační jednotky a nejsou pak důvodem k reklamaci. Servis klimatizace je nutné provádět minimálně 1x ročně a v případě, že je klimatizace využívána celoročně tak se doporučuje servis 2x ročně. Vždy se však přihlíží ke konkrétním podmínkám (prašnost prostředí, vlhkost apod.)

Tedy, pokud neprovádíte pravidelnou údržbu, může se snížit spolehlivost chladících, klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel kde se následně zvyšuje riziko poruch. Pravidelná údržba zajistí spolehlivý, bezpečný provoz a plnění požadovaných provozních parametrů. Může významně zvýšit energetickou účinnost a snížit spotřebu energie. Nehledě na to, že pravidelná údržba je levnější, než urgentní neplánované zásahy.

Vše umíme přizpůsobit vašim provozním podmínkám, aby nedošlo k ovlivnění provozu a komfortu ve vašem objektu.