Povinné kontroly se vztahují na veškeré revize klimatizační zařízení a tepelná čerpadla.

Dodržujeme legislativní předpisy a disponujeme všemi potřebnými certifikáty.
Provoz a povinnost provádět kontroly klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel, obsahující alespoň 3kg fluorovaných skleníkových plynů upravuje zákon č. 73/2012 Sb., kde jsou zahrnuty i případné sankce. Provozovatel je ze zákona povinný provádět revize úniku chladiva – kontrolu těsnosti a vést Evidenční knihu.
Zákon stanovuje provádět kontroly těsnosti podle lhůt, které jsou obsaženy v nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

Celkovou revizi i s vedením evidenčních knih, pro vás rádi zajistíme.